تمديد مهلت ثبت نام مصاحبه دکتري دانشگاه تهران 97 – 98پيرو اطلاعيه شماره (2) بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبين دوره دکتري تخصصي Ph.D سال 1397 که در مرحله دوم آزمون از طريق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفي شده و تا کنون موفق به ثبت نام الکترونيکي در سامانه جامع آموزشي دانشگاه نگرديده‌اند, مي‌رساند: 
  از روز پنج شنبه مورخ 31/‏03/‏1397?? ? لغايت جمعه مورخ 01/‏04/‏1397? ثبت نام مرحله دوم ارزيابي از طريق سامانه جامع آموزش دانشگاه تمديد مي‌گردد. داوطلبين محترم براي کسب اطلاعات تکميلي مي توانند به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران admission.ut.ac.ir مراجعه نمايند. شايان ذکر است مهلت مذکور به هيچوجه تمديد نخواهد شد و کليه داوطلبان در تاريخ مقرر موظف به انجام ثبت نام الکترونيکي در سايت مذکور بوده و مي‌بايست با در دست داشتن تائيديه ثبت نام الکترونيکي براي انجام مصاحبه به پرديس / دانشکده مربوط مراجعه نمايد. در غير اينصورت از انجام مصاحبه محروم خواهندشد.

 


منبع : معاونت آموزشي دانشگاه تهران


منبع: تمديد مهلت ثبت نام مصاحبه دکتري دانشگاه تهران 97 – 98


 منبع این نوشته : منبع
دانشگاه ,مصاحبه ,مهلت ,انجام ,تمديد ,آموزشي ,دانشگاه تهران ,آموزشي دانشگاه ,دکتري دانشگاه ,مصاحبه دکتري ,انجام مصاحبه ,دکتري دانشگاه تهران ,مصا